Noblemen Collection

Noblemen Collection je ukážkou remeselnej výroby produktov tej najvyššej kvality.

Odzrkadľuje sa v nej cieľavedomé úsilie vytvárať klenoty ukryté vo fľaši, obohatené o príbehy šľachticov, ktorí zanechali nezmazateľnú stopu v dejinách Spišského regiónu. Je pokračovaním tradície našich predkov a jej odovzdávaním z pokolenia na pokolenie.