Krčma

Námetom pre zariadenie Spišskej krčmy bol tradičný vzor zo Spišskej obce Torysky. Každý ornament použitý v Spišskej krčme má svoju symboliku. Napr. hviezda ako jeden z najpoužívanejších symbolov v našej ornamentike symbolizuje šťastie, zdravie a lásku.

Symbolický význam ornamentov

Krížiková výšivka
Trojuholník
Synkretický symbol slnka
Jednoduchý geometrický vzor
Cik-cakový dekoratívny vzor