Spišská Pálenica

Spišská Pálenica nadväzuje na bohatú liehovarnícku tradíciu v Spišskom regióne, je výnimočná najmodernejšími technológiami, ktoré sú unikátne pre Slovensko aj Európu.

Produkty Spišskej Pálenice

Spišská krčma

Námetom pre zariadenie Spišskej krčmy bol tradičný vzor zo Spišskej obce Torysky. Každý ornament použitý v Spišskej krčme má svoju symboliku.

História

História liehovarníctva na Spiši sa začala písať už okolo roku 1 500 pred n. l. Približne z tohto obdobia pochádza najstaršia známa destilačná nádoba, nájdená na Myšej Hôrke pri Spišskom Štvrtku. Znalosť výroby liehu doniesli v stredoveku na územie Spiša pravdepodobne mnísi. Prvé kláštory v regióne vznikali v 13. storočí. Odvtedy sa lieh vyrába nepretržite, teda už osem storočí.