História

História liehovarníctva na Spiši sa začala písať už okolo roku 1 500 pred n. l. Približne z tohto obdobia pochádza najstaršia známa destilačná nádoba, nájdená na Myšej Hôrke pri Spišskom Štvrtku. Znalosť výroby liehu doniesli v stredoveku na územie Spiša pravdepodobne mnísi. Prvé kláštory v regióne vznikali v 13. storočí. Odvtedy sa lieh vyrába nepretržite, teda už osem storočí.

1500 pred n. l.
Myšia Hôrka (Spišský Štvrtok)
Časť destilačnej nádoby z obdobia okolo roku 1500 pred n. l. Pokladá sa za jednu z najstarších známych destilačných nádob v celoeurópskom kontexte. Nájdená na Myšej Hôrke pri Spišskom Štvrtku.
1500 pred n. l.
1343
Taberna Krempak
Už v roku 1343 sa v písomných prameňoch na území Starej Ľubovne stretávame s tabernou, ktorá bola po stáročia najznámejšou krčmou na uhorsko-poľskom pohraničí. Stála pri významnej obchodnej ceste zo Starej Ľubovne do Piwnicznej a podľa nemeckého názvu potoka Hraničná (Krummbach) sa nazývala Taberna Krempak. Tá bola po stáročia centrom spoločenského života, kde sa zastavovali obchodníci a pútnici z rôznych krajín za účelom občerstvenia (podávalo sa tu jedlo a nápoje ako pivo, víno a pálenka), prenocovania, zábavy, výmeny peňazí a informácií.
1343
1343
Právo výčapu
V roku 1343 povýšil uhorský kráľ Ľudovít Veľký Starú Ľubovňu na kráľovské mesto a Ľubovňanom, okrem iného, udelil právo na slobodný výčap. Výnos z výčapného práva mali využiť „pre svoj úžitok“.
1343
1746
Drevený liehovar pod Ľubovnianskym hradom
Počiatky ľubovnianskeho hradného liehovaru siahajú najneskôr do 17. storočia. V tomto čase pozíciu spišských starostov zastávali poľskí šľachtici z rodu Lubomirských. Podrobné informácie o liehovare sa zachovali z prvej polovice 18. storočia. V podhradí stál drevený liehovar, písomne doložený v roku 1746, ktorého vznik je však staršieho dáta. Nachádzalo sa v ňom niekoľko kotlov, 4 medené hrnce, tri páry medených rúr, ktoré prechádzali žľabom a 8 drevených sudov. V okolí liehovaru boli tri studne a dreveným potrubím sa doň privádzala voda.
1746
1747
Pálenka gorzalka
Pri výrobe pálenky sa už oddávna využívalo obilie pestované na majeroch ľubovnianskeho panstva ako raž, pšenica, jačmeň a ovos. Pálenka – gorzalka bola ochucovaná typickými plodinami a bylinami pre daný región ako napríklad aníz. Pálenčiarom (gorzelnikom) sa prerozdeľovala na pálenie gorzalki – žitnej (ražnej) pálenky najmä raž ako o tom svedčia záznamy z roku 1747.
1747
1752
Výstavba kamenného liehovaru
V päťdesiatych rokoch 18. storočia, keď zálohované územie patrilo poľskej kráľovnej Márii Jozefíne, kráľovský architekt Francesco Placidi vyhotovil plány veľkolepej prestavby podhradia, ktorej práce riadil taliansky murársky majster Janetti. V rámci novej výstavby podhradia bol okolo roku 1752 vybudovaný na svoju dobu moderný, veľký kamenný liehovar (das Brandweinhaus). Jeho produkcia dosiahla v roku 1756 hodnotu 25 935 holieb dobrej pálenky, t. j. cca 15 000 litrov. Presné stavebné riešenie kamenného liehovaru zaznamenáva vzácny plán z roku 1773. Stavebne naň nadväzuje nová hradná pálenica – Castle DISTILLERY.
1752
1797
Záznam o borovičke zo Spišskej Belej
Štatistický prieskum dôležitých častí a záležitostí Rakúskej monarchie: Vývoz Spišskej borovičky do Rakúska a Čiech. V tamojších domácnostiach sa nachádzalo 95 nádob na pálenie pálenky.
1797
1825
Hradný liehovar sa dostáva do majetku J.F. Raisza
Hradný liehovar sa ako súčasť hradného panstva dostal do majetku Juraja Felixa Raisza.
1825
1880
Hrad s liehovarom kupuje mesto Stará Ľubovňa
Ešte aj v roku 1880 sa liehovar uvádza ako súčasť panstva, keď sa Raiszovci rozhodli predať hrad mestu Stará Ľubovňa.
1880
1882
Hradný liehovar majetkom rodiny Zamoyských
Mesto predalo hrad s majetkami poľskej rodine Zamoyských, ktorá v Ľubovni bývala do roku 1944.
1882
1918
Pohľadnica s vyobrazením skladu borovičky Arpáda Gretzmachera v Spišskej Belej spred roka 1918
V hornej časti pohľadnice je vyobrazená fľaša borovičky s etiketou.
1918
1929
Likérka v centre mesta
O pokračovanie tradície liehovarníctva v Starej Ľubovni sa postarala v dvadsiatych rokoch 20. storočia ľubovnianska rodina Morgenbesserovcov. Henrich Morgenbesser v roku 1929 zriadil likérku v centre mesta Stará Ľubovňa. Vyrábala sa v nej borovička, bylinné likéry, vaječný a čokoládový koňak, rum, ako aj slivovica. Hrdlá fliaš aj so zátkou sa našikmo máčali do farebného vosku.
1929
1948
Výroba prerušená
Súkromné podniky boli po znárodnení v roku 1948 zatvorené, ale chýr o miestnych kvalitných destilátoch, rume, koňakoch a likéroch pretrváva.
1948
16.6.1994
Vznik spoločnosti GAS Familia
GAS Familia, s.r.o., so sídlom v Starej Ľubovni, vznikla zápisom do obchodného registra dňa 16. 6. 1994. Bola založená otcom Ladislavom Guregom a jeho synom Mariánom ako podnikateľský subjekt. Prapríčinou, ktorá dala základ tomuto dnes už historickému počinu, bola myšlienka zakladateľov spoločnosti nadviazať na bohatú tradíciu liehovarníctva v regióne Spiš a tradíciu súkromného priemyslu liehovarov a likérok v meste Stará Ľubovňa a okolí.
16.6.1994
2000
Objavenie tajomstva výnimočnej chuti
K zveľadeniu receptúr alkoholických nápojov spoločnosti GAS Familia dopomohol aj fakt, že od roku 2000 sa stal súčasťou majetku spoločnosti dom v centre mesta Stará Ľubovňa, v ktorom sa od roku 1929 až do jeho znárodnenia nachádzal jeden z najvýznamnejších liehovarov na Spiši. Pri jeho rekonštrukcii našla rodina Guregovcov tradičné výrobné dokumenty, vďaka ktorým bolo maličkosťou dotvoriť kvalitné alkoholické nápoje, aké produkuje GAS Familia, s.r.o. dodnes.
2000
2008
Chránené zemepisné označenie
Región Spiša sa môže pochváliť tým, že sa tu vyrába produkt s chráneným zemepisným označením – Originál Spišská Borovička, čo znamená, že všetky starostlivo vybrané suroviny, počnúc spracovanými bobuľami borievky obyčajnej a končiac kvalitným obilným liehom, pochádzajú z tejto rázovitej slovenskej oblasti. Tento atribút – alkohol s chráneným zemepisným označením, bol zapísaný a potvrdený aj v rámci Európskej únie. Stalo sa tak v roku 2008. Spišská borovička je v tomto európskom zozname jediným slovenským zástupcom v kategórii liehovín.
2008
4/2018
Spišská Pálenica
Spišská Pálenica – výnimočná svojim dizajnom aj modernými technológiami, ktoré sú unikátne pre Slovensko aj Európu. Súčasťou objektu novej pálenice je aj ďalší zaujímavý priestor – Spišská krčma, ktorá je určená pre fanúšikov kvalitných destilátov.

Medzi najvýznamnejšie produkty Spišskej Pálenice radíme predovšetkým Original Spišskú Borovičku a taktiež sme získali certifikát kvality KOSHER pre celý produktový rad spišských ovocných destilátov vyrábaných v Spišskej Pálenici.
4/2018

Kniha o liehovarníctve

Kniha približuje čitateľom štyri témy.

Prvou z nich je základný prehľad o administratívnom vývoji regiónu s dôrazom na obdobie stredoveku. Druhá téma sa z vlastivedného hľadiska výberovo venuje sídlam severnej časti Spiša. Tretia téma obsahuje základný prehľad poznatkov o ovocinárstve v regióne s akcentom na okolie Starej Ľubovne a Hniezdneho. Hospodárske aktivity Spišiakov mali v minulosti širokú rezonanciu ďaleko za hranicami ich župy. Jednou z nich bolo aj liehovarníctvo. Štvrtá téma mapuje jeho vývin so zameraním na sídla severnej časti horného Spiša, predovšetkým na Starú Ľubovňu, Hniezdne   a Spišskú Belú.

Knihu je možné objednať sem