Vyhraj s Original Spišskou

Trvanie súťaže: 1. 6. 2022 – 31. 12. 2022

1 x

7 x

7 x

30 x

Ako súťažiť?

Jeden pokladničný doklad = jedna možnosť výhry. Každý ďalší pridaný doklad, násobí šancu výhry.

Formulár

Osoba staršia ako 18 rokov (ďalej len „účastník"):