Pálenica

Spišská Pálenica nadväzuje na bohatú liehovarnícku tradíciu v Spišskom regióne, je výnimočná najmodernejšími technológiami, ktoré sú unikátne pre Slovensko aj Európu.

Destilácia

Pálenica disponuje dvomi destilačnými zariadeniami od spoločnosti Arnold Holstein o objeme 2 x 1200 l. Za 24 hodín sme schopní na obidvoch zariadeniach spracovať 14 400 litrov kvasu, čo predstavuje 1 800 – 2 400 litrov 50% destilátu. Pre zaujímavosť, pri nepretržitej prevádzke pálenice nám to umožňuje ročne spracovať až 5 256 000 litrov kvasu. Pálenica je viacstupňová, čo sa odzrkadľuje aj pri destilátoch, ktoré sú kvalitnejšie a čistejšie.

Proces zrenia

Vyrobené destiláty môžu zrieť v drevených dubových sudoch s objemom 300 litrov, pričom celková kapacita skladovania destilátov je zatiaľ 150-tisíc litrov destilátu. V Spišskej pálenici máme aj päť nádrží z francúzskeho dubového dreva s objemom až 35-tisíc litrov. V týchto nádržiach sa destiláty skladujú, dozrievajú a chuť sa sceľuje.

Produkcia

Celý výrobný proces je založený na automatizovanom výrobnom systéme. To znamená, že pracovníci vo výrobnom procese vystupujú kontrolne. Hlavná činnosť prebieha pomocou naprogramovaného systému. To nám prinieslo uľahčenie celého výrobného procesu od spracovania cez fermentáciu až po samotnú destiláciu.

Produkty

Medzi najvýznamnejšie produkty Spišskej Pálenice radíme predovšetkým Original Spišskú Borovičku, ktorá je nositeľom Chráneného zemepisného označenia a taktiež sme získali certifikát kvality KOSHER pre celý produktový rad spišských ovocných destilátov vyrábaných v Spišskej Pálenici.

Výroba KOSHER destilátov prebieha pod rabínskym dohľadom Ortodox Union Kosher. Je to certifikačná agentúra so sídlom v New Yorku, ktorá certifikuje približne 70% potravín na celom svete a potvrdzuje najvyššiu kvalitu destilátov Original Spišská KOSHER.