Originál Spišská Borovička

Je jediná na Slovensku s chráneným zemepisným označením. Vzniká na Spiši a všetky jej zložky pochádzajú výlučne z tohto regiónu.