Tour of Spišská Pálenica

Within the tour you will have opportunity to insight the production premises of the Spišská Pálenica distillery and the premises of Fruit and Forest Fruit Processing, which have been covered with a veil of secret for the public. The tour accompanied by professional guide commentary will reveal you the process of fruit processing, fermentation of sour, distillation, maturing and blending in oak vats, as well as juniper farm, along with product portfolio presentation. The tour offers also the opportunity of controlled tasting of the Spišská Pálenica distillery products.
Professionally commented exhibition tour takes approx. 60 minutes.

Additional tour program

Enjoy the original Spiš´s distillates and please your senses.
It is an extended Small Spišská Koštovka tasting with the premium products from the production line „Noblemen Collection“.

It is small traditional refreshment in the form of traditional salty snack and homemade spreads.

Traditional folk music and extraordinary ambiance of the Spiš´s pub.

Tour booking

8,00 € /person

6,00 € / person

5.00 € / person

free / person

21.00 € / package

The Small Spišská Koštovka tasting is a controlled tasting based on basic human senses. It includes tasting of products Original Spišská KOSHER (Original Spišská Borovička 40 % KOSHER, Original Spišská Slivovica 52 % KOSHER, Original Spišská Malinovica 40 % KOSHER, Bonus tasting of the Spiš´s distillate KOSHER).

The Big Spišská Koštovka tasting is an extension of the Small Spišská Koštovka tasting with products „Noblemen Collection“, namely (4 types of fruit flavored distillates Original Spišská KOSHER, Jogaila Rum black 38 %, Zamoyski Brandy 40 %, Jan II. Gin London dry 40 %).

Vlastnoručné naplnenie fľaše spišským destilátom. Sami si nalepíte vypísanú etiketu a hrdlo fľaše zalejete voskom.

It is small traditional refreshment in the form of salty snack and traditional homemade spreads. It is a follow-up of the Spišská Pálenica distillery tour in the unique premises of the Spiš´s pub.

Individual offer (catering) according to customer requirements. The following catering options are available: traditional meals from the Spiš´s region, and hot and cold buffet in various variants (optional selection).

120,00 € incl. VAT / hour

Date: Choose...
Times are in Europe/Bratislava
/ /
 • Choose a date above to see available times.

Spišská Koštovka
Malá

Riadená degustácia v jedinečných priestoroch Spišskej Pálenice.

Vychutnajte si originálne Spišské destiláty a potešte svoje zmysly.

Malá Koštovka je založená na degustácií štyroch destilátov z produktovej rady Original Spišská KOSHER, vyrábaných priamo v Spišskej Pálenici.

Potešte svoje zmysly a načerpajte atmosféru Spišskej pálenice. Degustácia pozostáva z ochutnávky 3 druhov ovocných destilátov a jedného destilátu podľa vlastného výberu:

 • Original Spišská Borovička 40% KOSHER
 • Original Spišská Slivovica 52% KOSHER
 • Original Spišská Malinovica 40% KOSHER
 • Bonusová koštovka Spišského destilátu KOSHER

Súčasťou každej koštovky je možnosť zúčastniť sa prehliadky Spišskej pálenice a jej priestorov.

Spišská Koštovka
Veľká

Rozšírená ochutnávka Malej Koštovky v jedinečných priestoroch Spišskej Pálenice.

Prostredníctvom degustácie z produktovej rady Noblemen Collection Vás prenesieme do dávnej histórie regiónu Spiš.

Ide o rozšírenie Malej Koštovky o prémiové produkty z produktovej rady „Noblemen Collection“.

Veľká Koštovka pozostáva z týchto častí:

 • 4 druhy ovocných destilátov Original Spišská KOSHER
 • Jogaila Rum black 38%
 • Zamoyski Brandy 40%
 • Jan II. Gin London dry 40%

Súčasťou každej koštovky je možnosť zúčastniť sa prehliadky Spišskej pálenice a jej priestorov.

Tradičné chute
zo Spiša

V rámci degustácie Vám ponúkame občerstvenie s príznačným názvom.

Predstavuje drobné tradičné občerstvenie v podobe tradičného slaného drobného pečiva a tradičných domácich paštét. Realizuje sa v závere prehliadky Spišskej pálenice v jedinečných priestoroch Spišskej krčmy.

Tradičné menu
zo Spiša

Tradičné menu zo Spiša je individuálna ponuka (Catering) podľa požiadaviek zákazníka.

K výberu sú viaceré možnosti cateringu:

 • Tradičné jedlá zo Spiša
 • Teplé a studené bufety vo viacerých variantoch podľa vlastného výberu

Jedinečný zážitok môže dotvoriť tradičná ľudová hudba a výnimočné prostredie Spišskej krčmy – nadväzujúce na históriu a zvyky regiónu severný Spiš. Váš program je možné spojiť s degustáciou produktov zo Spišskej Pálenice.

Small Spišská Koštovka tasting

Controlled tasting in the unique premises of the Spišská Pálenica distillery.

Enjoy the original Spiš´s distillates and please your senses.

Malá Koštovka (Small Tasting) is based on the tasting of four distillates from the product line Original Spišská KOSHER, made directly in the Spišská Pálenica distillery. Please your senses and breathe in the atmosphere of the Spišská Pálenica distillery. The tasting comprises three types of fruit flavored distillates and one distillate chosen from:
 • Original Spišská Borovička 40% KOSHER
 • Original Spišská Slivovica 52% KOSHER
 • Original Spišská Malinovica 40% KOSHER
 • Bonus tasting of a Spiš´s distillate KOSHER

Every tasting includes the opportunity to join the tour at the Spišská Pálenica distillery and its premises.

Big Spišská Koštovka tasting

Extended tasting in the unique premises of the Spišská Pálenica distillery.

We will transfer you to the ancient history of the region Spiš through the tasting of the production line Noblemen Collection.

It is an extended Small Spišská Koštovka tasting with the premium products from the production line „Noblemen Collection“. The Big Spišská Koštovka tasting comprises the following distillates: four types of fruit flavored distillates Original Spišská KOSHER
 • Jogaila Rum black 38%
 • Zamoyski Brandy 40%
 • Jan II. Gin London dry 40%

Every tasting includes the opportunity to join the tour at the Spišská Pálenica distillery and its premises.

Traditional Spiš´s taste

Within the tasting you will be served snacks with theme- related name

It is small traditional refreshment in the form of traditional salty snack and homemade spreads. It is a follow-up of the Spišská Pálenica distillery tour in the unique premises of the Spiš´s pub.

Traditional Spiš´s menu

Traditional menu from the Spiš´s region refers to an individual offer (catering) according to customer requirements.

The following catering options are available:

 • Traditional meals from the Spiš´s region
 • Hot and cold buffet in various variants (optional selection)

The unique experience can be accompanied by traditional folk music and extraordinary ambiance of the Spiš´s pub, reminding the history and traditions of the northern Spiš´s region. Your program can be extended by production tasting from the Spišská Pálenica distillery.